Med izvajanjem mednarodnega projekta Pomahajmo v svet (Say hello to the world) se različne šole sveta med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si izmenjajo besede, pokažejo svoje navade, igro ipd. Poudarek projekta je spoznavanje kultur, običajev in načina življenja otrok drugod po svetu. 

Učenci tekom šolskega leta, preko videosrečanj z vrstniki iz drugih držav, preko različnih (njim zanimivih dejavnosti) rahljajo stereotipe, predsodke, nestrpnost do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi druge vere ali rase, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. Tako smo v minulem šolskem letu med izvajanjem mednarodnega projekta Pomahajmo v svet (Say hello to the world) pridobili nove prijatelje iz Litve. Preko celotnega šolskega leta smo se namreč povezovali in spoznavali z vrstniki iz kraja Plateliai, v Litvi. Komunicirali smo preko računalnika, si tako izmenjevali sporočila, slike, izdelke ter videe. Preko različnih dejavnosti smo našim novim prijateljem v angleškem jeziku predstavili sebe, svoje družine, šolo, mesto in našo državo. Enako so storili tudi oni. Učenci so tako na zelo zanimiv način, preko celega šolskega leta spoznali novo kulturo, drugačne običaje in primerjali način življenja otrok drugod. Za sodelovanje in spoznavanje so bili učenci zelo motivirani, z veseljem so nizali ideje za predstavitve in spodbujali naša povezovanja. Z uspešno opravljenimi aktivnostmi tekom šolskega leta smo si prislužili certifikat »Strpna šola 2021/2022«, ki ponosno visi ob šolskem glavnem vhodu.