13. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev_OŠ